Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ustanovení § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi nabízený typ prodávaného výrobku věcně příslušný je:


Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Email: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

 

V případě sporu se spotřebitelem, který se nám, jako stranám sporu, nepodařilo urovnat přímo, poskytneme spotřebiteli potřebné a zákonem stanovené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Na internetových stránkách ERU, konkrétně zde:

https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu